2018. április 18., szerda

J. Nagy László: Magyarország és az arab világ 1947-1989 - Könyvbemutató


A Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhelye
és a
MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság
Tudományos Szakkönyvtára
tisztelettel meghívja Önt
J. Nagy László:
Magyarország és az arab világ 1947-1989
című könyvének
2018. április 25-én, szerdán 14.30-kor tartandó
bemutatójára.

A könyvbemutató házigazdája:
Dr. habil. Besenyő János ezredes,
osztályvezető
A könyvet bemutatják:
J. Nagy László DSc., egyetemi tanár
Szegedi Tudományegyetem BTK,
Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék
Helyszín:
Honvédelmi Minisztérium,
1055 Budapest, Balaton u. 7-11.
A) épület III. emelet 342. sz. konferenciaterem


J. Nagy László: Magyarország és az arab világ 1947-1989

J. Nagy László, a Magyarország és az arab világ 1947-1989 című kötet szerzője a Szegedi Tudományegyetem Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszékének vezetője, az MTA doktora. Kutatási területe a Mediterráneum története és a nemzetközi kapcsolatrendszerben betöltött szerepe. Munkássága ugyan elsősorban a Maghreb-országokra fókuszál, mégis ki kell emelnünk a most bemutatásra kerülő, az arab térség 1945 utáni történetét átfogóan elemző művét.
Napjainkban a Közel-Kelet említésekor a legtöbb magyarnak – sajnálatos, de nem elítélhető módon – olyan dolgok jutnak először az eszébe, mint a „migrációs válság, káosz, szélsőséges iszlámizmus, vagy a terrorizmus”. Pedig volt időszak a magyar történelemben, amikor Budapest az arab térség egyes országaival nagyon jó viszonyt ápolt, valamint az állami média pozitív színben tüntette fel a “haladó szellemiségű” arab államok és mozgalmak harcát Izraellel, illetve az “imperialistákkal” szemben. J. Nagy László által írt Magyarország és az arab világ 1947-1989, könyv segítségével most széleskörű betekintést nyerhetünk ebbe az intenzív, de a konfliktusoktól és problémáktól korántsem mentes kapcsolatrendszerbe.
Sokáig senki nem vállalkozott arra, hogy egy átfogó kapcsolattörténeti monográfiát írjon Magyarországnak és az Arab Liga 22 tagállamának] viszonyáról. Legalábbis mostanáig, mivel 2017-ben J. Nagy Lászlónak, a Szegedi Tudományegyetem professzor emeritusának és történésznek, sikerült betöltenie ezt a régóta tántorgó űrt. A szerző a „Magyarország és az arab világ 1947-1989” című könyvével, a hazai és a külföldi terepen, illetve levéltárakban végzett kutatásai alapján tudományos, mégis olvasmányos stílusban mutatja be az arab-magyar kapcsolatok korántsem unalmas és száraz történetét.
J. Nagy nem először vágott neki ennek a feladatnak: a szegedi történésznek erről a témáról több mint tíz évvel ezelőtt jelent meg a „Magyarország és az arab térség” című kapcsolattörténeti műve. Csakhogy akkor csupán 1975-ig vizsgálta a kérdést, miközben a mostani művében már 1989-ig elemezte az arab-magyar kapcsolatok történetét. Ugyanúgy a szerző az 1975 előtti évekre vonatkozóan sok új információval, illetve eseménnyel és forrásközléssel egészítette ki a korábbi monográfiáját. Sőt, a történész az utolsó alfejezetekben a rendszerváltás időszakára és az Antal-kormány közel-keleti politikájára is, ami valóban egészen egyedi színt kölcsönöz a könyvnek, hiszen ezzel még korábban senki nem foglalkozott.

Érdeklődés esetén a könyv kedvezményes megvásárlására lehetőséget biztosítunk a helyszínen, a bemutatót követően.
Kérjük, hogy részvételi szándékát az alábbi telefonszámokon jelezze legkésőbb
2018. április 23-ig
MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság
Tudományos Szakkönyvtár
Tel.: 214-65 ; 223-58 ; 222-11
Városi tel.: (1) 474-14-17

2018. március 7., szerda

Tapasztalatok 2018.03.07

A Tartalomszolgáltatás eszközrendszerei című tantárgy első óráján kaptam feladatként, hogy készítsek blogot, az abban szereplő téma mutasson más tartalmakra, ezzel gyűjtsek össze információt, amely segítségével tájékozottabbá tehetem a blog témája iránt érdeklődő használót.
Mivel a könyvtárban, ahol dolgozom, pont egy olyan formátumot kerestem, amellyel a könyvtár rendezvényeire, dokumentumaira hívhatnám föl a figyelmet, mondhatnám, pont időben kezdtem el egyetemre járni.
A konkrét feladatként azt találtam ki, hogy a nálunk fellelhető magyar és idegen nyelvű hadtudományi, haditechnikai és biztonságpolitikai folyóiratok tartalomjegyzékét közzéteszem, ha a szerzői jogi szabályozás lehetővé teszi, a tartalomjegyzék címei a folyóiratban szereplő cikkekre mutassanak.
Még mindig nem vetettem el az ötletet, hogy legalább a tartalomjegyzéket közzétehessem, mert ezzel sokat segítenék a kutatóknak, hiszen a cikket megtalálja a könyvtárunkban, bár a tökéletes az lenne, ha otthon, a saját foteljében, íróasztalánál ülve már fel is dolgozhatná. 
Talán ez lesz a jövő. Talán a mi könyvtárunk is eljut egyszer arra a fejlettségi szintre, hogy külföldi adatbázisokat megvásárolva, a kutatók és érdeklődők rendelkezésére bocsájthatja a legújabb hadtudományi kutatási eredményeket.
A folyóiratok tartalomjegyzékeinek ily módon történő feldolgozásával ehhez tenném meg az első lépést.
Az első bejegyzések egyikében több könyvet is bemutattam egyszerre.
Valóban nem volt jó ötlet, hiszen nem túl hasznos széttördelni az információt: egy téma, inkább mutatkozzon meg többféle megközelítésben, mint hogy a különböző információtartalommal bíró dokumentumok sokfelé osszák a figyelmet.
A blogbejegyzéseket végignézve a látogató a következőt tapasztalja: 
- csak az elején talál néhány folyóirat-bemutatást
- több a könyvekről és a könyvbemutatókról szóló bejegyzés
- az első bejegyzések valóban bírják a tartalomszolgáltató funkciót, de az utolsók már csak a lényegre mutatnak: könyv tartalmát, a könyvbemutatóval kapcsolatos praktikus információt tartalmazzák
Ennek oka az időhiány, valamint a blog elkészítésének nehézkessége. 
A formázással sok idő eltelik, és még úgysem biztos, hogy a bejegyzés azt a képet mutatja, amelyet a készítő - tipográfiailag - szeretett volna. Ha az elkészítés egy word dokumentum elkészítéséhez hasonlítana, egyszerűbb lenne bonyolultabb tipográfiai elemeket bemutatni.
Azonban egy olyan könyvtárban, ahol a könyvállomány kb. 60 százaléka alkalmas az elektronikus kölcsönzésre, és ahová folyamatosan érkeznek az új dokumentumok, és a leglényegesebb elemet, a kutatót, használót még nem is említettem, sajnos egyes munkafolyamatok elmaradnak, és a másik fontos ok: nem marad idő olyan hiteles tartalmat találni, amelyre rámutatva a használót értékes plusz információhoz juttatom.
Végső gondolatként: nem kívánom abbahagyni a blog készítését. Tovább folytatom, talán fejlesztik a hozzáértők, vagy találok egy hasonló felületet, ahol hasonló bejegyzéseket lehet készíteni, gyorsabban, technikásabban, és egyszer megvalósíthatom a folyóiratokkal kapcsolatos tervemet.

2018. február 5., hétfő

Grüll Tibor: A Római Birodalom gazdasága - Könyvbemutató


A Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhelye
és a
MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság
Tudományos Szakkönyvtára
tisztelettel meghívja Önt 
Grüll Tibor: A Római Birodalom gazdasága
című könyvének
2018. február 15-én, csütörtökön 14.30-kor tartandó bemutatójára.
A könyvbemutató házigazdája:
Dr. habil. Besenyő János ezredes,osztályvezető

A könyvet bemutatja:
Dr. habil. Grüll Tibor, az MTA doktora/Dsc, egyetemi docens,
tanszékvezető egyetemi tanár
Történettudományi Intézet Ókortörténeti Tanszék
Helyszín: Honvédelmi Minisztérium
(1055 Budapest, Balaton u. 7-11.)
A. épület III. emelet 342. sz. konferenciaterem
Grüll Tibor: A római Birodalom Gazdasága
Az ókori Róma gazdaságáról utoljára több mint fél évszázada jelent meg átfogó munka magyar nyelven. Időközben hatalmas fejlődésen ment keresztül az ókortudomány ezen szakága, elsősorban a régészeti kutatások mennyiségi és minőségi fejlődésének köszönhetően. A Földközi-tengerből előkerült több mint 1500 hajóroncs például bebizonyította, hogy az Imperium Romanum területén mindenhol, mindig, mindennel kereskedtek. A grönlandi jégmagok vizsgálata megmutatta, hogy a levegő nehézfém-szennyezettsége a római gazdaság csúcskorszakában, vagyis a Kr. u. 1-2. században akkora mértékű volt, mint az első ipari forradalom idején. Mindezek az adatok - más forrásokból (irodalmi szövegek, papiruszok, feliratok stb.) nyert információkkal kiegészítve - arra mutatnak, hogy az antik római gazdaság a gőzgép és az elektromosság feltalálása előtti premodern világ legfejlettebb gazdasága volt.
A kötet a legújabb szakirodalom alapján kísérli meg feldolgozni a római ökonómia három nagy szektora - mezőgazdasági és kézműipari termelés; feldolgozóipar; kereskedelem - mellett az ökológiai adottságok, a természeti erőforrások, a társadalom és a gazdaság, valamint a pénzügyek témakörét. A kötetet elsősorban a római történelem e kevéssé ismert, de annál izgalmasabb területe iránt érdeklődő olvasóknak, közülük is különösen az egyetemi hallgatóknak ajánljuk.
Dr. habil. Grüll Tibor (1964) az MTA doktora, a Pécsi Tudományegyetem Ókortörténeti Tanszékén működő Ókori Gazdaságtörténeti Kutatócsoport egyik alapítója és vezetője. Kutatási területei egyebek mellett a Római Birodalom történeti földrajza és gazdaságtörténete.
Végezetül figyelmükbe ajánljuk egy egyetemista hallgató véleményét Grüll Tibor történészről:
„Előadásmódjában veri az összes töris oktatót. Amint megszólal, magával ragadja a figyelmet, mert olyan szenvedéllyel tud beszélni, amit még nem hallott az ember.”
Érdeklődés esetén a könyv kedvezményes megvásárlására lehetőséget biztosítunk a helyszínen, a bemutatót követően. 
Kérjük, hogy részvételi szándékát az alábbi telefonszámokon szíveskedjen jelezni legkésőbb 2018. február 13-ig:
MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság
Tudományos Szakkönyvtár
Tel.: +36-1-474-14-17
MH.:214-65 ; 223-58 ; 222-11

2018. január 12., péntek

Komán János - Pál-Antal Sándor - Süli Attila: Ágyúcső és puskapor ; Süli Attila: Két háromszéki kormánybiztos a forradalomban és szabadságharcban ; KönyvbemutatóA Honvéd Vezérkar
Tudományos Kutatóhelye
és a
MH Hadkiegészítő Felkészítő és Kiképző Parancsnokság
Tudományos Szakkönyvtára
ezúttal egy kettős
könyvbemutatóra hívja az érdeklődőket
2018. január 24-én, szerdán
14.30-kor
Komán János - Pál-Antal Sándor - Süli Attila:
Ágyúcső és puskapor: Bodor Ferenc, a 48-as csíki ágyúöntő és lőporgyártó 

és
Süli Attila: Két háromszéki kormánybiztos a forradalomban és szabadságharcban:
Gál Dániel és Németh László tevékenysége 1848-49-bencímű könyvek bemutatójára
A könyvbemutató házigazdája:
Dr. habil. Besenyő János ezredes, osztályvezető
A két könyvet bemutatja:
prof. Dr. Hermann Róbert egyetemi tanár, a HM HIM parancsnokának tudományos helyettese
Helyszín: Honvédelmi Minisztérium, 1055 Budapest, Balaton u. 7-11.,

A. épület III. emelet 342. sz. konferenciaterem
Komán János - pál-Antal Sándor - Süli Attila:Ágyúcső És Puskapor : Bodor Ferenc A 48-As csíki Ágyúöntő És Lőporgyártó
Bodor Ferenc, a balánbányai rézbánya üzemvezetője a régióban elsőként gyártott ágyút, épített és üzemeltetett lőporgyárat Csíkmadaras határában a honvédség számára 1849 tavaszától a szabadságharc végéig. A forradalom utáni évtizedekben méltatlanul megfeledkeztek róla, és rágalmazások szenvedő alanyaként volt kénytelen mellőzötten, nélkülözések közepette eltartani népes családját.
Széles körű levéltári kutatások alapján a szerzők az általános történeti, illetve a kor hadtörténeti környezetébe ágyazva ismertetik Bodor Ferenc életútját és munkásságát, valamint mellőzésének, érdemei tagadásának historiográfiáját, ezzel egy időben új megvilágításba helyezve Csíkszéknek az 1848-49-es forradalomban és szabadságharcban betöltött szerepét.

Süli Attila: Két háromszéki kormánybiztos a Forradalomban és szabadságharcban: Gál Dániel és Németh László
Hermann Róbert az 1848-49-es szabadságharc hadtörténetének kiváló ismerője a téma tudományos eredményeit bemutató stúdiumában így fogalmaz: "... A politikai és katonai vezetés kapcsolatáról jómagam publikáltam egy monográfiát, illetve néhány tanulmányt. Igen fontos e szempontból az egyes kormánybiztosok tevékenységének feldolgozása, illetve iratanyaguk publikálása, amiben különösen Süli Attila jár elől jó példával." (Részlet Hermann Róbert: Megírható-e az 1848-49-es csaták története, avagy az 1848-49-es hadtörténetírás problémái című tanulmányából.)
A megkezdett munkát folytatja Süli Attila hadtörténész legújabb kötete, amely két háromszéki származású kormánybiztos életútját, tevékenységét mutatja be, elsősorban az 1848-49-es működésükre fókuszálva. A kézirat elkészítéséhez a szerző alapkutatásokat folytatott a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában, a Hadtörténelmi Levéltárban, a Magyar Tudományos Akadémia Kézirattárban és több romániai közgyűjteményben. A mű, amely két, eddig szinte alig ismert illyefalvi születésű politikus tevékenységét vázolja fel, számos olyan forrásra épít, amelyek eddig a hadtörténetírás számára ismeretlenek voltak.

Kérjük, hogy részvételi szándékát az alábbi telefonszámokon szíveskedjen jelezni legkésőbb 2018. január 22-ig:
MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság
Tudományos Szakkönyvtár
Tel.: 222-11 ; 214-65 ; 223-58
Városi tel.: (1) 474-14-17

2017. december 1., péntek

Biedermann Zsuzsánna - Kiss Judit: Szubszaharai Afrika Gazdasága a 21. században - Könyvbemutató

és a
tisztelettel meghívja Önt
 Szubszaharai Afrika gazdasága a 21. században
című könyvüknek
2017. december 6-án, szerdán
14.30-kor tartandó bemutatójára
A könyvbemutató házigazdája:
A könyvet bemutatják:
Biedermann Zsuzsánna, és Kiss Judit
Helyszín:
Honvédelmi Minisztérium, 1055 Budapest, Balaton u. 7-11.,
A) épület III. emelet 342. sz. konferenciaterem
 
Szubszaharai afrika gazdasága a 21. században

"Mint új Afrika-politikánk egyik gyakorlati megvalósítója és harminc év után hazánk első ghánai nagykövete, azt vallom, hogy Afrika megismertetése kiemelt feladat ahhoz, hogy a magyar diplomácia megfelelő támogatottsággal végezhesse munkáját a kontinensen. Folyamatos célunk, hogy a magyar társadalmat és a gazdasági, üzleti világot megszólítsuk, megértessük velük, miért olyan fontos ezzel a csodálatos kontinenssel foglalkozni. Ez a kötet tudományos igényességével járul hozzá misszióinkhoz."
Szabó András, Magyarország ghánai nagykövete
"Afrika a gyarmati felszabadulás óta keresi az önálló politikai, gazdasági fejlődés útját. E törekvést részleges sikerek és látványos kudarcok kísérik, miközben az új államok a fejlődést gátló hagyományos tényezők mellett már a globalizáció új kihívásaival is szembesülnek. A kötetben kiváló afrikanisták esettanulmányai elemzik a szubszaharai térség gondjait, mint a demográfiai robbanás, az egyoldalú gyors urbanizáció, a súlyos szociális és egészségügyi problémák. Tárgyalják a fejlesztő állam dilemmáit, bemutatják a geopolitikai versengést a külföldi tőkeberuházásokért, valamint a magyar-afrikai kapcsolatok alakulását is. A kötethez a nemzetközi és fejlődéstanulmányok doyenje, Szentes Tamás írt magvas előszót."
Dr. Bayer József, a Magyar Tudományos Akadémia Afrika Albizottságának elnöke
"A szubszaharai Afrika gazdasági folyamatait középpontba állító, tudományos igényességgel összeállított kötet nem is lehetne időszerűbb a Külgazdasági és Külügyminisztériumban zajló gyakorlati külgazdasági és diplomáciai munka szempontjából. A tanulmányok segítenek abban, hogy nagyobb empátiával és hozzáértéssel közelítsük meg a Déli Nyitás egyik legnehezebb, ugyanakkor legígéretesebb régióját. Meggyőződésem, hogy a hiánypótló összeállítás a térséggel foglalkozó diplomaták, üzletemberek és kutatók számára egyaránt még hosszú ideig az egyik legfontosabb referenciamunkát fogja jelenteni."
Horváth Márk, a Külgazdasági és Külügyminisztérium Afrika főosztályának főosztályvezetője

Érdeklődés esetén a könyv kedvezményes megvásárlására lehetőséget biztosítunk a helyszínen, a bemutatót követően.
Kérjük, hogy részvételi szándékát az alábbi telefonszámokon szíveskedjen jelezni legkésőbb 2017. december 4-ig:
MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság
Tudományos Szakkönyvtár
Tel.: 214-65 ; 223-58 ; 222-11
Városi tel.: (1) 474-14-17


2017. október 18., szerda

Paul "Coach" Wade : Fegyencedzés - Könyvajánló


Paul "Coach" Wade : Fegyencedzés 
 Budapest : Jaffa Kiadó, 2011
Hogyan kell edzeni akkor, ha VALÓBAN AZ ÉLETED
múlik az IGAZI erődön és keménységeden?

A legtöbb testedzéssel foglalkozó rendszer a „háziasított” embertípusnak szól, azaz olyanoknak, akik viszonylagos biztonságban élik az életüket, erejüket büszkeségből ápolják, teljesítményt látnak benne, és nem a túlélés feltétlen szüksége hajtja őket. A profi sportoló azért edzi a testét, hogy jól teljesítsen egy sporteseményen, nem pedig azért, hogy biztonságosan kerüljön ki egy élet-halál küzdelemből. Még a katonák és a rendőrök is inkább a fegyvereik nyújtotta biztonságra támaszkodnak a győzelem eléréséhez, nem pedig saját nyers erejükre.

Egyetlen olyan hely van a világon, ahol a nagyobb erő az élet és halál közti különbséget jelentheti: ez pedig a jól őrzött börtön. Ebben a környezetben – ahol a megfélemlítés napi gyakorlat – a ragadozó egy pillanat alatt végezhet a gyengébbel. A börtönök kegyetlen világában az ember vagy hivatásos áldozat lesz, vagy megszerzi a túléléshez szükséges félelmetes erőt, ami azt jelzi a ragadozónak: jobb, ha nem próbálkozik.

PAUL WADE 19 évet töltött olyan pokoli helyeken, mint a San Quentin, az Angola vagy a Marion börtön. Félős és nyeszlett srácként lépte át a börtön kapuját és a föld egyik legerősebb embereként szabadult onnan. Paul Wade a fegyházban töltött időt arra áldozta, hogy kifejlessze a túléléshez szükséges félelmetes erőt. Ki gondolta volna, hogy éppen Amerika börtöneiben találjuk meg a hatalmas erő megszerzésének elveszett titkát! Paul Wade úgy ásta ki ezeket a titkokat, mintha az élete múlt volna rajta – és nyilván sok tekintetben pontosan ez volt a helyzet.

Paul Wade kiszabadult: megfizette „tartozását a társadalomnak”. Méghozzá nem csupán az átélt szörnyűségek által, hanem a legnagyszerűbb ajándékkal, amit csak adhatott: a fegyencedzés technikáit bemutató könyve MINDENKINEK hasznára válhat, akinek elege van a puhányságból és igazi erőre vágyik!


A könyv a Jaffa Kiadó ajándékaként kölcsönözhető könyvtárunkban!


Sebastian Gorka: A Dzsihád legyőzése - Könyvbemutató

 
és az 
tisztelettel meghívja Önt 
Dr. Sebastian Gorka:
 A Dzsihád legyőzése – A megnyerhető háború
című könyvének
2017. november 22-én, szerdán
14.30-kor tartandó bemutatójára
A könyvbemutató házigazdája:


Helyszín:
Honvédelmi Minisztérium
1055 Budapest, Balaton u. 7-11.
A. épület III. emelet
342. sz. konferenciaterem
Sebastian Gorka: A Dzsihád legyőzéseSebastian Gorka, Ph.D., magyar származású nemzetközi hírű biztonságpolitikai szakértő, a Marine Corps University hadászati elmélet tanszékének vezetője. Rendszeresen tart képzést a CIA, az FBI és az amerikai különleges alakulatok tagjai számára. Stratégiai elemzőként és a terrorizmus elleni harc szakértőjeként a legnagyobb nemzetközi hírcsatornák gyakori vendége. a Breitbart News állandó munkatársa. Részt vett Donald Trump választási kampányában, majd elnöki tanácsadóként dolgozott a Fehér Házban. A Dzsihádlegyőzése című könyve az amerikai biztonságpolitika és stratégiai tervezés egyik alapműve lett.
"A nácizmus és a kommunizmus után ma újra halálos veszély leselkedik a világra.
Egy új totalitarizmussal állunk szemben, olyannal, amely még veszélyesebb lehet, mint a fasizmus vagy a kommunizmus. Akik az iszlám és Allah vallásával igazolják a tömeggyilkosságot, kizárólagos és abszolutista jövőképpel rendelkeznek. Vagy az egész bolygó az uralmuk alá kerül, vagy veszítettek. Számukra nincs középút. Velük nem lehetséges békés együttélés. Ebben nagyon hasonlítanak a közelmúlt nácijaira és kommunistáira.
A szabadság, amilyen drága, olyan törékeny is. Ezért minden nemzedéknek ébernek kell maradnia. Ez a könyv abból a hitből született meg, hogy legyőzhetjük az új totalitarizmus képviselőit, ahogy legyőztük a nácizmust és a kommunizmust is." (Dr. Sebastian Gorka) 

Érdeklődés esetén a könyv kedvezményes megvásárlására lehetőséget biztosítunk a helyszínen, a bemutatót követően. 

Kérjük, hogy részvételi szándékát az alábbi telefonszámokon szíveskedjen jelezni legkésőbb
2017. november 20-ig:
MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság
Tudományos Szakkönyvtár
Tel.: 214-65 ; 223-58 ; 222-11
Városi tel.: (1) 474-14-17