2016. december 27., kedd

Külföldi szakfolyóiratok - Per Concordiam

Per Concordiam : Journal of European Security and Defense Issues
2016. 7. számA tartalomból:
- The complexities of Migration - Faculity overview by Dr. Carolyn Haggis and Dr. Petra Weyland, Marshall Center
- Refugees in Europe - Integrated asylum seekers - not freezing immigration - is critical to pre-empting conflict by Dr. Anne Hammerstadt

- A practitioner's solution for Europe's migration challenge - The European Union should appeal to its legal system to handle migration flows by Kostas Karagatsos
- Terrorism and Mass Migration - Violent extremists rarely emerge from the ranks of Europe's refugees by Dr. Sam Mullins, Marshall Center
- Alumni in Their Own Words - four Marshall Center alumni details how migration has impacted their countries by Ana Breben of Romania, Rear Adm, (Ret.) ; Ivica Tolic of Croatia, Maj. ; Bassem Shaaban of Lebanon, and Lt. Cmdr. Iljr Cobo of Albania (co-authored with Suard Alizoti)

Tartalomjegyzék ITT

2016. december 20., kedd

Könyvajánló - Az iszlám - Új történeti bevezetés


Carole Hillenbrand : Az iszlám : Új történeti bevezetés
Budapest : Kossuth Könyvkiadó, 2016

Történelmi, társadalmi, politikai témákat taglaló könyv, amely nemcsak a témában jártas szakértők számára, hanem a szélesebb olvasóközönségnek is megfelelő áttekintést ad az iszlám világáról. Tartalomjegyzékkel, részletes végjegyzetekkel, szószedettel, tárgymutatóval és szakirodalommal ellátott írás. Jól rendszerezett, szabályosan tagolt mű, amely tizenegy fejezetre oszlik.
A szerző az adott témát a terjedelemnek megfelelően igyekszik a lehető legtöbb szemszögből és nézőpontból vizsgálni, azokat ütköztetni. Stílusa olvasmányos, jól érthető, szép illusztrációkkal és idézetekkel megtűzdelve. A könyvet az átlagos olvasó is nyugodtan kézbe veheti, nyelvezete egyszerű, világosan érthető. A tudományos vonatkozású témákat közérthetően, mindenki számára befogadhatóan próbálja taglalni. Terjedelme megfelelő, nem túl hosszú, nem terjengős, lényegre törő Jól megszerkesztett, alaposan megírt könyv, amelyet lehet könnyű olvasmányként, az iszlám iránt általánosan érdeklődő személyként, vagy az orientalisztikában jártas, szakértői szemmel is forgatni.

Könyvajánló - Én és az iszlám

Amir Ahmed Nasszer : Én és az iszlám
Budapest : Atlantic Press Kiadó, 2014

"Öngyilkos merénylő vagy Al Kaida terrorista lehetett volna a kis Amirból, ha szülei nem látják be időben, hogy a vallási iskolákban hirdetett radikalizmus egy életre eltorzíthatja gyermekük lelkét. Véletleneken múlott, hogy az ő kezében a „bombát” végül egy internethez csatolt komputer jelentette. 
Amir Ahmed Nasszer 25 évesen lett az arab világ legismertebb bloggere, és 27 évesen írta meg saját átváltozásainak izgalmas történetét ebben a könyvben, mely aligha véletlenül lett hónapok alatt világsiker. 

 Az Én és az iszlám voltaképpen az Arab Tavasz szellemi előtörténete. Lefegyverzően őszinte és izgalmas beszámoló az útjukat kereső muszlim fiatalok kétségeiről, lelki gyötrelmeiről és szabadságvágyáról. Egyszersmind behízelgően őszinte és felemelő memoár arról, hogyan nyitotta fel egy ifjú arab szemét a szélesebb világra a bloggolás és az internet."

Könyvajánló - Mediterráneum


Mediterráneum : múlt, jelen, jövő
Budapest : Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely, 2016

"A kötet - a benne megjelentetett tanulmányokon keresztül - a teljesség igénye nélkül igyekszik bemutatni annak a régiónak a geopolitikai, civilizációs-kulturális sajátosságait, amely változó jelentőséggel ugyan, de minden történelmi korszakban jelentős hatást gyakorolt az európai kontinens fejlődésére és ezáltal hazánkra is.
Az Észak-Dél dilemma részét képező Mediterráneum integrálódott az európai gazdasági-hatalmi térbe, és miközben nem volt képes teljesen felszámolni annak befolyását, az utóbbi időszakban annak keleti és déli "partjának" gazdasági és biztonságpolitikai eseményei akár súlyos fenyegetést is jelenthetnek Európa számára. A tanulmányok szerzői a kérdés ismerőinek számítanak, az általuk megfogalmazott tézisek, percepciók megfontolandók, hangsúlyosabbá téve a regionális események jelentőségét, segíthetik a mediterrán térség problémáinak megismerését. A könyv hasznos olvasmány lehet mindazok - misszióba készülők, diplomaták, egyetemi közösségek - számára, akik a Mediterráneum komplex világának történéseit alaposabban szeretnék megismerni."

A könyv a következő linken elérhető:
http://www.hvktkh.hm.gov.hu/kiadvanyok/dokumentumok/mediterraneummultjelenjovo.pdf

2016. december 19., hétfő

Könyvajánló : Harckocsik


Michael Green : Harckocsik


James D. Brown és Christopher Vallier közreműködésével
Budapest : Gabo Könyvkiadó, 2015Az egyes típusokat megkülönböztető sajátosságoktól a különféle páncéloshadviselési koncepciókig minden információ megtalálható a harckocsikról e fantasztikus kötetben. És mindezeken túl az is, hogy milyen erőfeszítéseket tettek a harcjárműtervezők, hogy megalkossák a mozgékonyság, a páncélvédelem és a tűzerő legjobb elegyét megtestesítő páncélosokat.


A világ harckocsijainak sok évtizedes fejlődéstörténete nem követ szigorú időrendi sorrendet, hanem olyan, mint egy bonyolult szövedék, amelyben a legelsőktől a legújabbakig minden típus konstrukcióját erősen befolyásolja elődei eseménydús története. E könyv az I. világháborútól napjainkig valamennyi jelentős harckocsigyártó állam fontosabb harcjárműtípusait mutatja be fekete-fehér és színes képekkel.

Könyvbemutató : Prantner Zoltán : Iszlám állam


A Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhelye 
és a 
MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság
Tudományos Szakkönyvtára

tisztelettel meghívja Önt

 2016. november 30-án 15.00 órakor  

Könyvajánló - Afrikai terrorista és szakadárszervezetek...


Afrikai terrorista és szakadárszervezetek. - 2. bőv. kiadás
Budapest : Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely, 2016


A kötet 2015 tavaszán jelent meg a Honvéd vezérkar Tudományos Kutatóhely, az MH Összhaderőnemi Parancsnokság és az MH Geoinformációs Szolgálat gondozásában, ez a második, bővített kiadása. 
A kötet eredetileg belső honvédségi és minisztériumi használatra készült, de az elkészült kötetnek mégis komoly sikere volt: Országgyűlési képviselők, tudományos szervezetek, gazdasági szakemberek, az üzleti élet kulcsfigurái, oktatók, civilek próbáltak hozzájutni, ám kérésüknek csak a második, bővített kiadás alkalmával lehet eleget tenni a kereskedelmi forgalomba bocsátással.
A téma fontosságához nem fér kétség. Az egyre agresszívebb és könyörtelenebb (elsősorban iszlamista) terrorszervezetek a retorika szintjén már sokszor fenyegették Európát. A növekvő - és megállíthatatlannak tűnő - migráció következtében e fenyegetést a közeljövőben könnyen beválthatják. Ettől nem szabad megijedni, de figyelmen kívül hagyni sem lenne szerencsés - inkább fel kell készülni rá, és jó előre kidolgozni a megfelelő válaszokat. A fenyegetés megismeréséhez, a válaszok előkészítéséhez nyújt hatékony segítséget e kötet.